ព័ត៍មានថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ផ្លូវជាតិលេខ ០៧ ភូមិពោធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.tbongkhmom@gmail.com, គេហទំព័រ : www.tbongkhmom.org.kh